SPC logo
Zomer Sale

Careline Desinfectie universeel 4 x 5 liter

Oorspronkelijke prijs was: € 130,20.Huidige prijs is: € 97,65.

Winkelmand

Product menu

Beschrijving

Careline Desinfectie universeel 4 x 5 liter

Uitverkoop! 3 + 1 gratis. van € 130,20 voor € 97,65

 

Toelatingsnummer 14755
Desinfectiemiddel op basis van kwaternaire ammoniumverbinding.

Ontsmettingsmiddel voor het desinfecteren van kleedruimten, douche en badhokjes in sauna’s, sportscholen, zwembaden, sporthallen, campings en ziekenhuizen. Voor het ontsmetten van oppervlakken (wanden, vloeren), gebruiksvoorwerpen en apparaten in keukens en ruimten, zoals winkels, horecabedrijven, bakkerijen, dranken- en voedingsmiddelen industrie.

Geschikt voor automatische desinfectie van stoombaden.

Verpakking: 4 x 5 liter

Prijs per 5 liter € 32,55

 

Extra productinformatie:

Wettelijk gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van:

  1. – Bestrijding van bacteriën en gisten op plaatsen waar eet- en drinkwaren worden bereid, behandeld of bewaard; echter met uitzondering van melkwinningsapparatuur op de boerderij. – Bestrijding van bacteriën (exclusief Mycobacterien en bacteriesporen) en gisten evenals Trichophyton interdigitale in ruimten bestemd voor het verblijf van mensen.
  2. Bestrijding van groene aanslag. Het behandelen van verharde oppervlakken en apparatuur naast watergangen bij de bestrijding van groene aanslag is niet toegestaan. Dit middel is giftig voor vissen en andere waterorganismen: Voorkomen moet worden dat de vloeistof het oppervlaktewater bereikt;
  3. Voorkoming van bacteriën en algen in waterbedden.

Gebruiksaanwijzing

  1. Gebruik als desinfectiemiddel

Het middel is werkzaam tegen een aantal bacteriën en gisten. In vitro is het tevens werkzaam tegen Trichophyton interdigitale. De te desinfecteren oppervlakken en materialen eerst grondig reinigen. Een daarbij eventueel gebruikt reinigingsmiddel vervolgens afspoelen met schoon water. Overtollig water verwijderen. Indien behandelde oppervlakken of materialen met eet- en drinkwaren in contact kunnen komen is na de inwerkingstijd grondig naspoelen met schoon water vereist.

Minimale inwerktijd 5 minuten.

Voor gebruik op plaatsen, waar eet-en drinkwaren worden bereid, behandeld of bewaard en voor algemeen gebruik is de gebruiksconcentratie 8,0 ml per liter.

  1. Bestrijding van groene aanslag

Ter verwijdering en ter voorkoming van groene aanslag op muren, daken, tegelpaden, flagstones en grafzerken, ramen, bielsen, tuinmeubelen e.d.

Spuiten, gieten, borstelen of schrobben met een oplossing van 5% van dit middel(500 ml op 10 liter water). Niet naspoelen. Niet op planten spuiten of gieten.

  1. Toepassing in waterbedden

Van algen en bacteriën in waterbedden, alsmede het muf worden van het water te voorkomen dient het middel aan vers water te worden toegevoegd in een dosering van 100 ml per 300 ml water ( 15 ppm actieve stof). Bij her- of bijvullen dient aan het hiervoor gebruikte water het middel in dezelfde verhouding te worden toegevoegd.

Het middel wordt onwerkzaam wanneer het in contact komt met zeep of synthetische wasmiddelen.

Aard van het preparaat                : vloeistof

Werkzame stof                                : didecyldimethylammoniumchloride

Gehalte                                              : 45 g/l

Uiterste gebruiksdatum               : onbeperkt houdbaar

Veiligheidsinformatie:

Gevaar. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Zeer giftig voor in water levende organismen. Buiten bereik van kinderen houden. Voorkom lozing in het milieu. Oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Gelekte/gemorste stof opruimen. Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor chemisch afval.

Extra informatie

Verpakking

12 x 5 liter, 4 x 5 liter, 5 liter, 8 x 5 liter