4209_Kunststoffbodenrost-Clippy_Anwendung-sandgelb